Thursday, January 21, 2021
Home > Uncategorized > Musa [paqja qoftë mbi të] u desht të mësohet, se nuk të shëron ilaçi, por Allahu

Musa [paqja qoftë mbi të] u desht të mësohet, se nuk të shëron ilaçi, por Allahu

“Musa [paqja qoftë mbi të] u ankua te Allahu për dhimbje dhëmbi. Allahu i ka thënë.”

Merrë barishte këtë dhe atë, dhe vënë atë në dhëmbin!` Ai e bëri këtë, dhe dhimbja ndaloi menjëherë.

Disa kohë më vonë dhimbja erdhi përsëri ai e mori atë barishte dhe e vënë atë në dhëmb, dhe ka pasur shumë herë dhimbje, ma keq sa më parë, pra ai thirri Allahun për ndihmë

“O Allah, a nuk më keni urdhëruar mua dhe ta bëjë unë atë(Ilaçin)?” Allahu i dha atij një:.

‘Musa Unë jam Ai që shëron, dhe unë jam Ai, që jep shëndet, unë jam Ai, që dëmton, dhe unë jam Ai, që përfiton.

Herën e parë më kishte mua në sy, dhe i lëra sëmundjet tuaja të zhduken, por tani ti ke barin në sy dhe jo mua.’”

[Fahr ed-Din er-Razi, Sherhu Esma Allah el-Husna]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: