Wednesday, November 25, 2020
Home > Uncategorized > I Dërguari i All-llahut, Muhammedi Alejhi Selam, e përsëriste shpesh këtë dua

I Dërguari i All-llahut, Muhammedi Alejhi Selam, e përsëriste shpesh këtë dua

I Dërguari i All-llahut, Muhammedi Alejhi Selam, e përsëriste shpesh këtë dua:

“All-llahumme inni e udhu bike minel-hemmi vel-huzni, vel-axhzi vel-keseli, vel-buhli vel-xhbni, ve dale id-dejni ve galebetir-rixhali.”

O Zoti im, kërkoj mbrotjen Tënde nga brengat dhe dëshpërimi, nga paaftësia dhe dembelia, nga koprracia dhe frika, si dhe nga zhytja në borxhe dhe mundjet e njerëzve.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: