Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Zbulime muslimane që ndryshuan botën – Optika

Zbulime muslimane që ndryshuan botën – Optika

Zbulime muslimane që ndryshuan botën.

Optika – Shumë nga zbulimet që kanë të bëjnë me optikën vijneë nga bota muslimane. Rreth vitit 1000 al-Hatiham ka vërtetuar se njerëzit shohin objektet nga reflektimi që bën drita në to dhe shkon te syri i tyre. Me atë ai ka zbuluar teoritë e Euklidit dhe Ptolomejit të cilët kanë menduar se vet syri i njeriut emiton dritën.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: