Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Shkencetaret vertetojne se paragjykimet ndaj te tjereve mund te formojne bindje te gabuar

Shkencetaret vertetojne se paragjykimet ndaj te tjereve mund te formojne bindje te gabuar

Një studim i ri gjerman ka vërtetuar se paragjykimet ndaj të tjerëve, në rast se përsëriten, atëherë ato mund të formojnë një bindje të gabuar, e cila ngulitet në kujtesën e njeriut, duke bërë që syri ta sheh atë (objekt pavarësisht se çka është, përkundër realitetit) si të vërtetë dhe realitet.

Shkencëtarët gjermanë kanë shtuar se truri i njeriut pret atë që sytë e tij do ta shohin si diçka të pranueshme dhe se nuk do të shtojë përpjekjet instinktivisht vetëm se atëherë kur syri të monitorojë – vëzhgojë ndonjë element të papritur.

Allahu ka thënë: “O ju që keni besuar, largohuni prej dyshimeve të shumta, meqë disa dyshime janë mëkat…“ (el-Huxhurat, 12)

E shihni se si ne këshillohemi që t’i braktisim shumicën e këtyre paragjykimeve apo supozimeve, edhe pse vetëm një pjesë e tyre janë mëkat.

Kjo reflekton kujdesin e Islamit ndaj nesh që të braktisim çdo gjë që mund të na shkaktojë madje edhe problemin më të vogël.

Abdudaim el-Kehil
http://www.kaheel7.com/ar
Përshtati në shqip: Sedat Islami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: