Monday, November 30, 2020
Home > Uncategorized > Cili eshte ajeti i Kuranit te cilin kur e degjoi Iblisi (shejtani) qau ?

Cili eshte ajeti i Kuranit te cilin kur e degjoi Iblisi (shejtani) qau ?

Cili eshte ajeti i Kuranit te cilin kur e degjoi Iblisi qau?

Kjo ka te beje me ajetin te cilen kur e degjoi Iblisi qau dhe u vrenjt.Ajet ne te cilin gjynahqaret dhe te penduarit gjeten kenaqesi ,eshte thirrje per ata te cilet lane mangu respektin ndaj Allahut.Eja me mua qe ta lexojme kete ajet:

135dhe ata, që kur bëjnë vepra të turpshme ose i bëjnë dëm vetes, e kujtojnë Perëndinë – dhe kërkojnë falje për mëkatet e tyre. E kush falë mëkatet përveç Perëndisë? – Ata nuk ngulmojnë në atë që kanë punuar, e ata e dinë këtë.
136 Shpërblimi i tyre është falja madhështore (e mëkateve) nga ana e Zotit të tyre dhe xhennetet nëpër të cilët rrjedhin lumenjt! E në to do të qëndrojnë përherë. Sa shpërblim i bukur është ky, për ata që punojnë vepra të bukura!
Ali Imran

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: