Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Dallimi ndërmjet njeriut dhe xhinëve e engjujve

Dallimi ndërmjet njeriut dhe xhinëve e engjujve

Njeriu,engujt dhe xhinët.

Një ndryshim thelbësor mes krijimit të njeriut dhe të krijesave të tjera është se krijesat e tjera janë krijuar vetëm nga një lëndë. Melekët janë krijuar vetëm nga drita, xhindët vetëm nga zjarri. Kurse njeriu është e vetmja krijesë që është krijuar nga shpirti dhe nga trupi. Trupi përfaqëson kopertinën e tij të jashtme, kurse shpirti është diçka e brendshme dhe e padukshme, por që mban trupin me jetë. Trupi u krijua nga dheu i tokës, kurse shpirti vjen nga mbretëria e qiellit. Lëndë tokësore bashkohen me lëndë qiellore dhe hyjnore dhe formojnë njeriun që shohim. Pjesa që buron nga toka të tërheq nga kënaqësitë e tokës, kurse pjesa që buron nga qielli të tërheq për të krijuar lidhje me qiellin. Trupi dhe shpirti, secili ka ushqimin e tij. Ushqimet e trupit janë të ngrënit, të pirit, martesa, veshja, shëtitjet, lojrat… ; kurse ushqimet e shpirtit janë namazi, agjërimi, haxhi, morali i mirë…

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: