Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Njerëzit më të mirë që kam njohur

Njerëzit më të mirë që kam njohur

Njerëzit më të mirë që kam njohur janë ata që kanë njohur dështimin, stresin, humbjen.. Dhe kanë gjetur rrugën e tyre për të dalë nga errësira..!!

Këta njerëz kanë një vlerësim, ndjeshmëri dhe një të kuptuar të jetës që i mbush ata me dashamirësi, dhembshuri dhe një interes të thellë dashurie.

Njerëz të tillë nuk ndodhin thjesht rastësisht, por formohen..!

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: