Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Arma jote

Arma jote

Arma jote në jetë le të jetë Lapsi, plumbat e tij le të jenë qëllimi i mirë dhe kontributi në rrugë te mirë, ndërsa shënjestrat tuaja le të jenë arritjet në majat më te larta te edukimit dhe ngritjes se vetëdijes intelektuale për te dhënë kontributin maksimal në vendin adekuat për atdheun dhe vendin në përgjithësi.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: