Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Cila është gjëja më e çuditshme te njeriu?

Cila është gjëja më e çuditshme te njeriu?

Një njeri i urtë u pyet: Cila është gjëja më e çuditshme te njeriu?

U përgjigj:

Njerëzit mërziten dhe lodhen nga fëmijëria dhe shpejtojnë të rriten, dhe pastaj shpresojnë të kthehen përsëri në periudhën e fëmijërisë!

E humbin shëndetin e tyre për të mbledhur pasuri, pastaj shpenzojnë pasurinë për ta kthyer shëndetin e tyre!

Mendojnë për të ardhmen të merakosur dhe e harrojnë të tashmen.. dhe në fund nuk e jetojnë as të tashmen e as të ardhmen!

Jetojnë sikurse nuk do të vdesin asnjëherë, dhe vdesin sikurse të mos kishin jetuar asnjëherë!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: