Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Nëse dëshiron jetë të mirë për pasardhësit e tu

Nëse dëshiron jetë të mirë për pasardhësit e tu

“…dhe babai i tyre ka qenë njeri i mirë, e Zoti yt dëshiroi që ata dy (jetimë) ta arrijnë pjekurinë e vet dhe ta nxjerrin ata vetë thesarin e tyre” (Kehf: 82)

Nëse dëshiron jetë të mirë për pasardhësit e tu së pari bëhu i mirë ti. Pas vdekjes tënde Allahu do të përkujdeset për fëmijët e tu.

Përktheu: Qendra Kur’anore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: