Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Mos mendo për vështirësitë e çështjeve tua

Mos mendo për vështirësitë e çështjeve tua

Mos mendo për vështirësitë e çështjeve tua, por mendo në forcën dhe fuqinë që të thirrë Ai, sepse atëherë kur të fillojnë çështje e tua është e pamundur mos ta kujtosh thënien e Allahut:

I tha: “Ashtu ka thënë Zoti yt. Kjo për mua është lehtë. Unë të kam krijuar edhe ty më parë, ndërkohë që nuk ekzistoje.”
(Merjem: 9)

O Allahu im, unë çështjen time e kam mbështetur tek Ty…
Më mjafton mua vendimi Yt…

Përktheu: Qendra Kur’anore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: