Monday, March 8, 2021
Home > Uncategorized > Largohu nga shtatë cilësi, do ta kesh trupin, mendjen dhe zemrën e shëndosh

Largohu nga shtatë cilësi, do ta kesh trupin, mendjen dhe zemrën e shëndosh

Një njëri i urtë ka thënë:
“Largohu nga shtatë cilësi, do ta kesh trupin, mendjen dhe zemrën e shëndosh;
1.Mos u pikëllo për të kaluarën.
2.Mos u brengos për të ardhmen
3.Mos i ofendo njerëzit siç të ofendojnë ty
4.Mos kërko shpërblim për atë që nuk e ke punuar
5.Mos e shiko atë që nuk e posedon
6.Mos u hidhëro ndaj atij, të cilit hidhërimi yt nuk i bën dëm
7.Mos u krekos – lavdëro për atë që nuk e ke punuar dhe që nuk është prej teje.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: