Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Kur jam i mërzitur dhe kam nevojë për ngushëllim

Kur jam i mërzitur dhe kam nevojë për ngushëllim

Kur pretendoj të bëhem i fortë, askush nuk i sheh lotët e mi sekret përveç Allahut. Kur jam i mërzitur dhe kam nevojë për ngushëllim, askush nuk më mbështet përveç Allahut. Kënaqja e një njeriu është shumë e vështirë, ndërsa kënaqja e Allahut është më së lehti. Nganjëherë njerëzit më dënojnë për gabime që nuk i kam bërë, ndërsa Allahu m’i fal dhe m’i arsyeton ato që i kam bërë. Ky pra është Allahu, Më i Madhi, Më i Plotfuqishmi, Më i Mëshirshmi, i Gjithmëshirëshmi, dhe i tërë lavdi i takon Atij.

– Tarik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: