Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e bën këtë

Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e bën këtë

Premtim nga Muhamedi alejhi selam për një shtëpi në Xhenet nëse e bën këtë

Pejgamberi (alejhissalatu uesselam) ka thënë:

“Unë i garantoj një shtëpi nga anët e xhenetit për atë që e le polemikën edhe sikur të ketë të drejtë, për një shtëpi në mes të xhenetit për atë që e le gënjeshtrën qoftë dhe me shaka dhe me një shtëpi në pjesën më të lartë të xhenetit për atë që sillet mirë me njerëzit.”

Transmetuan Ebu Davudi dhe Taberaniu.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: