Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > PESË ERRËSIRAT DHE FENERAT E SAJ!!

PESË ERRËSIRAT DHE FENERAT E SAJ!!

Errësirat janë pesë, mirëpo për çdonjërën ka fener:

“Gjynahet” janë errësirë .. feneri i tyre është “pendimi”.

“Varri” është errësirë .. feneri i saj është “namazi”.

“Peshorja” Ditën e Kiametit është errësirë .. feneri i tij është “la ilahe il-lAllah”.

“Ura e Siratit” është errësirë .. feneri i saj është “bindja”.

“Ahireti” është errësirë .. feneri i saj është “vepra e mirë”.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: