Saturday, February 27, 2021
Home > Uncategorized > Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur, ndërsa katër gjëra të tjera përbëjnë fatkeqësinë

Katër gjëra e bëjnë jetën e njeriut të lumtur, ndërsa katër gjëra të tjera përbëjnë fatkeqësinë

Sad ibn Ebi Uekasi (Allahu qoftë i kënaqur me të!) transmeton se Profeti (alejhi selam) ka thënë:

“Katër gjëra përbëjnë lumturinë (në këtë botë): gruaja e ndershme, shtëpia e gjerë, fqinji i mirë dhe mjeti i rehatshëm i udhëtimit.

Ndërsa katër gjëra të tjera përbëjnë fatkeqësinë: fqinji i keq, gruaja e pandershme, banesa e ngushtë dhe mjeti i parehatshëm i udhëtimit.”

(Ibn Hibani, hadithi është sahih.)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: