Thursday, March 4, 2021
Home > Uncategorized > Tezja është në vend të nënës

Tezja është në vend të nënës

Shkurtimisht – pozita e tezes në Islam

Kam medituar në hadithin e Muhamedit, alejhi selam: “Tezja është në vend të nënës” – ah, sa madhështore.

Pastaj, unë kam hasur në një hadith edhe më të çuditshëm se ai: ka ardhur një njeri tek Muhamedi, alejhi selam, dhe i ka thënë: “o dërguari i Allahut, unë kam bërë një mëkat të madh, a ka pendim për mua?”
I dërguari i tha: “A e ke nënën?”
Tha: Jo.
I dërguari i tha: “A ke teze?”
Tha: Po.
Tha i dërguari: “Respektoje atë.”

Vizitoni tezet e juaja, nuk është vizita e tyre vetëm bamirësi, por është edhe falje e mëkateve.

Allahu Ekber

Përkthim: Valdet Kamberi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: