Thursday, March 4, 2021
Home > Uncategorized > Mos ia ke zili askujt për dhuntitë që i ka dhënë Allahu atij (njeriut) …

Mos ia ke zili askujt për dhuntitë që i ka dhënë Allahu atij (njeriut) …

Mos ia ke zili askujt për dhuntitë që i ka dhënë Allahu atij (njeriut), sepse ti nuk e di se çfarë i ka marrë Allahu atij.

Dhe mos u mërzit (pikëllo) nëse të merr Allahu diçka ty, sepse ti nuk e di se çfarë do të të jap zëvendësim të asaj.

Thuaj (o Muhamed): “O Allah, Zotëruesi i gjithë Pushtetit! Ti ia jep pushtetin kujt të duash dhe ia heq kujt të duash; Ti lartëson kë të duash dhe poshtëron kë të duash. Çdo e mirë është në Dorën Tënde! Ti je vërtet i Plotfuqishëm për çdo gjë.” (Ali Imran: 26)

Përktheu: Qendra Kur’anore

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: