Thursday, March 4, 2021
Home > Uncategorized > Çka na stabilizon gjatë sprovave!

Çka na stabilizon gjatë sprovave!

Çka na stabilizon gjatë sprovave!

Prej shkaqeve më të mëdha të stabilitetit në kohëra të sprovës dhe telasheve është mbushja e zemrës me bindje në Allahun.Për këtë Imam Ibën Tejmiu, rahimehullah, ka thënë:”Njerëzit e bindur (ehlul-jekin) kur të sprovohen qëndrojnë, për dallim prej tjerëve”.

Por, si kultivohet bindja?

Imam Ibën Tejmiu, rahimehullah, thotë:”Bindja fitohet me tre gjëra:

1- Meditim të Kuranit,
2- Meditim mbi argumentet në njerëz dhe horizont,
3- Veprimi sipas dijes”.

Hoxhe Bekir Halimi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: