Home > 2018 > January

A e ke pyetur ndonjëherë veten si kaptina Jusuf arrin të largojë mërzinë dhe të sjellë gëzimin?

Përse këndimi i kaptinës Jusuf largon brengat? Shejhu Muhammed Hassan A e ke pyetur ndonjëherë veten si kaptina Jusuf arrin të largojë mërzinë dhe të sjellë gëzimin? Shumë prej nesh e lexojmë këtë kaptinë ndërsa ndiejmë një prehje të mahnitshme shpirtërore. Sekretin e kaptinës Jusuf do të mësojmë në këtë artikull. Ka thënë Dr.

Read More

Njohuri zbavitese ne Kuran!

Njohuri zbavitese ne Kuran! Ditet, jane permendur ne Kuran 365 here. Dita, eshte permendur vecmas ne Kuran 30 Here. Hena eshte permendur 12 here. Muaji eshte permendur 12 here. Besimi- Imani, eshte permendur 25 here, po ashtu dhe mohimi kufri 25 here. Bota -Dun’jaja eshte permendur 115 here, po ashtu dhe bota tjeter- ahireti, eshte permendur

Read More