Home > 2017 > December (Page 42)

Sekretet e Dua’s

Sekretet e Dua’s Ka shumë raste kur njerzit i janë lutur Zotit të tyre dhe dua’ja u është përmbushur, (plotësuar). Kjo përmbushje ka ardhur si rezultat i përkushtimit ndaj Allahut, i të mirave të bëra prej tyre, si shpërblim i Allahut për njerëzit falënderues apo për shkak të bërjes së dua’së

Read More

BAMIRËSIA NDAJ JETIMËVE

Allahu thotë: “Adhuroni Allahun dhe mos i shoqëroni Atij asgjë (në adhurim); silluni mirë me prindërit, të afërmit, jetimët, të varfërit.” (Ali Imran 36.) Ai që përkujdeset për jetimin do të jetë së bashku me të Dërguarin e Allahut, lavdia dhe paqja e Allahut qofshin mbi të, në Xhenet. Sehl ibën Sad,

Read More