Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > RRETH PRODUKTEVE TË DERRIT

RRETH PRODUKTEVE TË DERRIT

RRETH PRODUKTEVE TË DERRIT

Një shok i imi punonte ne France ne një province, ne laboratorin e kontrollimit te artikujve ushqimore. Kjo d.t.th se puna e tij kërkonte regjistrimin e te gjitha barërave, artikujve dhe llojeve te ushqimeve, keshtuqe kur ndonjë kompani prodhon ndonjë artikull te veçante se pari duhet te verifikohet nëpërmjet këtij stacioni e pastaj te kaloje ne raftet e dyqaneve.

Shoku im me konkretisht punonte ne sektorin e kontrollimit te cilësisë se artikujve ushqimore keshtuqe e kishte për obligim te kontrollonte te gjitha produktet dhe përmbajtjet e tyre.

Disa materie përbërëse te atyre artikujve vërtet ishin emërtime shkencore te plota porse disa te tjera ishin vetëm shifra dhe kur shoku im kishte pyetur udhëheqësin e laboratorit për sekretin e përdorimit te këtyre shifrave ia kishte kthyer: “Kryeje punën tende dhe mos pyet!”.

Kjo përgjigje sikur hodhi dyshim ne mendjen e shokut tim keshtuqe filloi t’i kontrolloje dhe hulumtoje shkakun e emërtimit te tyre vetëm me shifra. Atë qe e zbuloi ishte mjaft për t’i çuditur musimanet ne tere boten.

Meqë zgjedhja e pare e mishit ne vendet perëndimore është mishi i derrit, gjenden një sere fermash ku rriten dhe zhvillohen derrat. P.sh vetëm ne France ekzistojnë 42.000 sosh. Shkaku i kësaj zgjidhje është ne yndyrën dhe dhjamin e shumte, te cilin e përmban derri dhe qe është me shume se tek çdo kafshe tjetër.

Evropianet dhe perëndimorët dëshirojnë t’iu shmangen këtyre yndyrërave keshtuqe menduan se çka do te bëjnë me këtë sasi kaq te madhe. Rezultati ishte ne përdorimin dhe shfrytëzimin e tyre për te patur dobi prej saj por jo për vete, për te tjerët:

1. Provuan prodhimin e sapunit prej kësaj lende dhe vërtet treguan sukses.

2. Themeluan qare tregtare për shfrytëzimin e këtyre yndyrerave kimikisht keshtuqe u realizua prodhimi, konservimi dhe shitja. Disa kompani tjera blenë këto prodhime derisa kompani tjera ne Evrope kishin blere këto për qëllime mjekësore, shëndetësore, pastaj për futjen e tyre ne lende pastruese dhe ushqyese dhe ja kështu, praktikisht, kjo lende derri hyri ne mesin e përbërjeve apo lendeve te lartcekura ne Evrope.

Sikur këtë sukses te tyre e bllokoi problemi i vënies se tyre ne tregun islam ku derri dhe produktet e tij janë te ndaluara dhe kështu hyrja e tyre ne këtë treg u pengua, me emër te drejtpërdrejtë apo tërthorazi qofshin. Kjo bllokade çoi ne një rënie ekonomike te dukshme.

Kjo gjendja i beri ata ta ndërrojnë strategjinë duke ndërruar emërtimin e dhjamit te derrit me “dhjam kafshësh”, qe përfshin lope, dele, etj. Kur organet islame vërtetuan se kafshët nuk janë te therura sipas parimeve islame, bojkotuan prape produktet e tyre dhe problemi i rishfaq, qe rënia e shitjes se këtyre artikujve arriti ne 75% dhe kjo me një gjuhe tjetër d.t.th humbje te miliona dollarëve nga vendet islame.

Se fundi filluan ne praktikimin e shifrave, te cilat dihen vetëm nga qendrat ushqimore, ne mënyrë qe te njihen ato dhe përbërjet e tyre, te cilat zakonisht fillojnë me shkronjën (E). Këto lende janë pjese perberese e shume gjerave, te cilat importohen ne vendet tone islame, si: paste dhembesh, krem rroje, shkume rroje, çokolata, ëmbëlsira, biskut, ushqime te konservuara, produkte drithërash, pemët e konservuara, duke mos llogaritur këtu barëra ta e shumta, ne vitaminat e te cilave aludojnë lendet perberese te tyre.

Mu për këtë kërkoj nga te gjithë muslimanet e nderuar qe te kenë kujdes gjate përdorimit te këtyre lendeve si dhe ta lexojnë me vëmendje përbërjet e te gjitha produkteve konsumuese, ushqimore apo medikale qofshin. Simbolet e deshifruara zakonisht janë te percjellura me shkronjën (E), te cilat sebashku janë krahas disa te dhënave mashtruese shkencore, si: qumësht lope, komponentë bimësh, vaj rrënjësh te rrepit, fare liri, palme, etj.

Shenjat apo shifrat, te cilat aludojnë se produkti përmban dhjam derri janë: E100, E110, E120, E 140, E141, E153, E210, E213, E214, E216, E234, E252,E270, E280, E325, E326, E327, E334, E335, E336, E337, E422, E430, E431, E432, E433, E434, E435, E436, E440, E470, E471, E472, E473, E474, E475, E476, E477, E478, E481, E482, E483, E491, E492, E493, E494, E495, E542, E570, E572, E631, E635, E904.

Meqë ekzistoje edhe produkte tjera, te cilat edhe pse nuk përmbajnë dhjam derri megjithatë kane këto shifra, por prape, ato paraqesin rrezik dhe dem potencial për shëndetin e njeriut. Ne vijim do t’i paraqesim shifra te përgjithshme me sqarime konkrete:

– Produkte me dhjam derri: E101-E102-E103-E111-E120-E123-E124-E126-E127-E128-E141-E152-E210-E213-E214-E206-E234-E252-E270-280-E325-E326-E327-E334-E336-E337-E374-E420-E422-E430-E431-E432-E433-E434-E435-E436-E442-E470-E471-E472-E473-E474-E475-E476-E477-E478-E780-E481-E482-E483-E488-E489-E491-E492-E493-E494-E495-E542-E550-E570-E577-E591-E631-E632-E633-E904.

– Produkte te dyshimta: E104-E122-E141-E150-E153-E171-E173-E180-E240-E214-E477-E151.

– Lende, te cilat shkaktojnë dhimbje ne lukth: E226-E224-E223-E211-E221.

– Lende, te cilat shkaktojnë rritjen e shtypjes se gjakut: E320-E321-E250-E251-E252.

 Lende te rrezikshme dhe te ndaluara ne Amerike dhe Angli: E127-E124-E123-E120-E110-E102.

– Lende, zyrtarisht te ndaluara: E103-E105-E111-E217-E239-E330-E121-E125-E126-E127-E130-E152-E181-E211-E212-E213-E214-E215.

– Lende, te cilat shkaktojnë kancerin: E102-E123-E124-E131-E142-E210-E211-E212-E213-E214-E215-E217-E220-E239-E251-E330-E311.

– Lende, te cilat shkaktojnë çrregullim zorrësh: E221-E223-E224-E226.

– Lende, te cilat shkaktojnë shpërthim puçrrash ne lëkurë: E230-E231-E232-E233-E311-E312.

– Lende, ne te cilat sasia e klosterolit është e tepërt: E320-E312-E463-E464-E466.

– Lende, te cilat shkaktojnë çrregullim ne organin e frymëmarrjes: E338-E339-E340-E341-E407-E450-E461-E462-E463-E465-E466.

– Lende, te cilat shkatërrojnë vitaminat B12: E220.

– Lende, te cilat i shkaktojnë lëkurës probleme: E250-E231-E232-E233-E311-E312.

Meqë ekzistojnë produkte jo te dëmshme, atëherë këtu do t’i cekim edhe shifrat e tyre:

 Lende jo te dëmshme: E132-E140-E160-E161-E163-E170-E174-E175-E200-E201-E202-E203-E236-E237-E238-E260-E261-E262-E263-E281-E282-E300-E301-E302-E303-E304-E305-E306-E307-E308-E309-E322-E331-E332-E333-E335-E400-E401-E402-E403-E404-E405-E405-E406-E408-E410-E411-E413-E414- E421.

Shpresoj se do te realizohet përgjegjësia jone si muslimanë për pasimin e fesë se Allahut, subhanehu ve teala, për largimin dhe shmangien harameve, gjerave te ndaluara dhe atyre te dyshimtave, për përhapjen dhe shpërndarjen e këtyre shifrave tek te gjithë muslimanet e botes. Poashtu ne si muslimanë e kemi obligim ta këshillojmë familjen dhe shokët, t’i kontrollojmë artikujt e konsumuar ne familje, pa marre parasysh se a janë arabe apo janë evropiane, e sidomos kur ne këta artikuj figurojnë simbole te deshifruara me shkronjën (E), te cilat i cekem me larte.

Paqa dhe mëshira e Allahut qofshin mbi ju!

Dr. Emxhed Han

Instituti Për Hulumtime Mjekësore

USA

Përshtati ne shqip: Sedat Gani Islami

13-2-2006, e hënë

Brunei Darussalam

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: