Saturday, February 27, 2021
Home > Uncategorized > O Zot, na bej prej te lumturve!

O Zot, na bej prej te lumturve!

Shejh Iben Uthejmini (Allahu e meshirofte!): O vellai im, ruaje jeten (kujdesu per te dhe per kohen). Pasha Allahun se ajo (jeta) eshte me e shtrenjte se ari dhe argjendi. Derisa njeriu nuk humbet ndonje dirhem prej dirhemve te tij, atehere si mund te imagjinohet qe te humbase kete jete rreth te ciles vertitet lumturia dhe pikellimi. O Zot, na bej prej te lumturve!
O Zot, na bej prej te lumturve! O Zot, na bej prej te lumturve o Zot i gjithesise!

Silsiletul lika esh shehri (72).

Përktheu: Unejs Sheme

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: