Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Shpirti i njeriut është argumenti më i madh për ekzistencën e Allahut

Shpirti i njeriut është argumenti më i madh për ekzistencën e Allahut

Shpirti i njeriut është argumenti më i madh për ekzistencën e Allahut

Njëri nga argumentet më të mëdha për ekzistencën e Krijuesit është shpirti që flet, dallon dhe lëviz trupin sipas dëshirës së tij. Ai i njeh mirë interesat e tij dhe ka mbërritur aq lart sa të njohë orbitat, ka marrë aq dije sa ka patur mundësi, ka vërtetuar ekzistencën e Krijuesit nëpërmjet krijesave dhe për këtë asgjë nuk ka mundur ta pengojë, pavarsisht trashësisë së perdes. Megjithatë, askush nuk e njeh se çfarë është, as përshkrimin e tij, as përmbajtjen, as vendin , as nuk kuptohet se nga erdhi dhe ku po shkon, dhe as sesi është i lidhur me trupin. E gjitha kjo e shtyn detyrimisht atë të pranojë se ai e ka një Planifikues dhe Krijues, e kjo mjafton si argument për ekzistencën e Tij, sepse nëse shpirti do të ishte krijuar vetvetiu, nuk kishte pse gjendja e tij të ishte e panjohur për të.
Larg të metave qoftë Ai, larg të metave qoftë Ai.

Abdurrahman Ibn Xheuzi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: