Tuesday, March 2, 2021
Home > Uncategorized > Shkencëtari i habitur me hadithin e Muhammedit (Alejhi Selam)

Shkencëtari i habitur me hadithin e Muhammedit (Alejhi Selam)

Shkencëtarët e kanë konfirmuar se, për të qenë fundi i jetës njerëzore i natyrshëm, plakja është mënyra më e mirë. Përndryshe, çdo tentim për ta zgjatur jetën e njeriut, duke i tejkaluar kështu kufijtë, mund të ketë vetëm pasoja shumë serioze, sikur që është kanceri.

Ata kanë ardhur në përfundim se, edhe përkundër shpenzimeve të mëdha, të cilat janë me milirarda, për shërimin e plakjes dhe të vazhdimësisë së jetës njerëzore, eksperimentet flasin se një gjë e tillë është e padobishme.

Për këto rezultate ka folur edhe pejgamberi i Zotit, Muhammedi a.s., i cili për pleqërinë pati thënë: “Për secilën sëmundje Allahu xh.sh., ka dërguar ilaçin dhe parandalimin, përpos njërës.” “E cila është ajo sëmundje, o Dërguari i Allahut?” – pyetën sahabët. “Pleqëria” – ishte përgjigjja e Muhammedit a.s.” (Hadithin e shëndon Imam Tirmidhiu)

Burimi: kaheel7.com

(Islampress)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: