Thursday, March 4, 2021
Home > Uncategorized > Cila punë është më e mirë që më afron tek All-llahu?

Cila punë është më e mirë që më afron tek All-llahu?

Nga kjo porosi mësojmë që çdo herë kur e kemi gjuhen e lirë të angazhohemi me dhikër.

Prej Muadhit r.a. transmetohet se ky e ka pyetur Pejgamberin a.s.:
O i Dërguar i All-llahut, cila punë është më e mirë që më afron tek All-llahu?

Pejgamberi a.s. tha:
Gjuha jote le të jetë e angazhuar natën dhe ditën me të përmendurit All-llahun.
Muadhi thotë: Kjo ka qenë biseda ime e fundit me Pejgamberin a.s.

Transmeton Imam Ahmedi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: