Monday, March 8, 2021
Home > Uncategorized > Shtatë mënyra si të zhvillosh intelegjencën tek fëmija yt

Shtatë mënyra si të zhvillosh intelegjencën tek fëmija yt

Autor: Psikoterapist Xhasim El-Mutava
1. Mbase, lexuesi mundet, që të çuditet teksa të lexoj, që arsyeja e parë për të zhvilluar dhe avancuar intelegjencën dhe aftësinë mendore tek fëmija është: dashuria. Në qoftë se ne, i derdhim fëmijës tonë dashurinë dhe dhembshurinë, nëpërmjet përkëdheljes, përqafimit, ngrohtësisë, s’do mend se psikologjia e tij, do të jetë psikologji më e qëndrueshme, më stabile, e ka për të ndjerë se ai është i pranuar tek prindërit e tij, e kjo, do t’ia shtoj atij, zhvillimin, avancimin, progresin mendor dhe emocional. Për këtë gjë, kanë argumentuar e dëshmuar edhe përvojat dhe hulumtimet shkencore e psikologjike, e sa herë që nëna t’ia jep fëmijës së saj dashurinë, që nga mosha e hershme fëmijënore, ajo me këtë, vetëmse ka kontribuar e ndihmuar zhvillimin në aspektin intelektualo-truror tek fëmija i saj.
2. Arsyeja e dytë: e cila zhvillon intelegjencën tek fëmija yt, është të paturit konsideratë për pesë shqisat e tij: Dëgjimin, shikimin, shijimin, nuhatjen dhe prekjen! Në mënyrë që fëmija, t’i njeh mirë dhe shëndetshëm gjërat të cilat e rrethojnë atë, e kjo, pa dyshim që ka nevojë për trajnim dhe ushtrim përpara prindërve të tij!
3. Arsyeja e tretë është: Të dëgjosh fëmijën dhe të flasësh me të, të komunikosh me të! Diç me rëndësi është që, përgjatë dëgjimit dhe komunikimit me të, të vlerësosh dhe analizosh thellë mendjen e tij, mendimet e tij, poashtu, të mësosh artin, që përgjatë bisedave me të, të nxisësh e provokosh trurin e tij që të futet në analiza, në konkluzione e introspeksione!
4. Arsyeja apo mjeti i katërt është, ta nxisësh fëmijën tënd të mësoj Kuran përmendësh, t’i njeh kuptimsimet e tij, komentimet e tij, thelbësinë e tij, pasi Kurani është ai i cili neve na bën ftesë që ne të zhytemi në meditime e analiza në krijimin e Qiejve dhe Tokës, e kjo, është e kërkuara, sepse trurin njerëzor e fut në lëvizje dhe e zgjeron atë!
Duke ia shtuar kësaj edhe një informacion tjetër se, memorizimi i Kuranit famëlartë, i aktivizon qelizat e trurit dhe e bën atë të jetë gjithmonë i freskët dhe i motivuar, poashtu kjo metodë e pakëson paaftësinë e trurit në memorizimin e Kur’anit në moshën më të rritur.
5. E pesta është, t’i dispozicionohen fëmijës lojëra të cilat realisht kontribuojnë në zhvillimin intelektual të fëmijës. Si p.sh.: lojëra të folshme, sikur që janë gjëegjëzat, ku ai fillon të mendoj, të kujtohet e të zhytet në zbërthimin e tyre, apo lojëra sportive tek të cilat ai gjen sulmet, përplasjet e aksidentet automobilistike, pastaj lojërat e tjera elektronike për të cilat kërkohet përgjigjje të shpejta dhe intuitive!
6. E gjashta është: Vizita e vendeve të ndryshme, tek të cilat fëmijën do ta njoftosh me shpikësit dhe genitë, pastaj, do të njeh edhe mënyrat e përballjes me tatëpjetat e jetës dhe problemet e saj, pastaj, të vizituarit e muzeve, vendeve e gjërave të vjetra e antike, si dhe të vizituarit vendndejet e mendjelartëve dhe genive! Me një fjalë: t’i ngjyroset truri fëmijës me informata të ndryshme dhe të dobishme!
7. E shtata dhe e fundit është: të përdorësh ushqime të cilat aktivizojnë memorien dhe kontribuojnë në shtimin e intelegjencës dhe aftësisë mendore, e që për këtë pikë, është mirë që lexuesi i këtij artikulli të hulumtoj nëpër internet, për llojet e këtyre ushqimeve, apo t’i pyesë specializantët e ushqimeve të shëndetshëm, ku do të përfitoj dobiplotë!
Pra këto ishin shtatë mekanizmat/mjetet të cilat ndikojnë shumë pozitivisht, në zhvillimin dhe përparimin intelektual të fëmijës. Me një fjalë ndikon që fëmija të bëhet më intelegjentë.
Kush analizon dhe mediton në biografitë e profetëve të Zotit, sahabëve, e dijetarëve të mëdhenjë të Ymetit islam, do të gjej se ata ishin vërtetë shumë njerëz intelegjentë, të lartë e shumë të aftë mendërisht, ndaj dhe këto cilësi ishin shkaktarë që ndonjërin e dallonin nga tjetri.
Ebu Bekri r.a. kur emigroi me Profetin Muhammed, pra, ishte bashkëudhëtar i tij, e teksa kaluan pranë një populli ata e pyetën atë:
– “Kush është ky njeriu pranë teje?!”
– Udhëzuesi im, që më udhëzon e orienton mua!” u tha. E ndonjëherë thoshte: “Argument që më argumenton!”
E kjo ishte përgjigje e zgjuar, në mënyrë që të mos zbulohej sekreti i hixhretit/migrimit.
Ndërkaq Aliu r.a. njëherë një njeri ia tregoi atij një hall, se ai i gjori ishte betuar se do ta divorconte gruan e tij, nëse ajo nuk do të kryente marrëdhënie intime me të në muajin e Ramazanit, përgjatë ditës. E Aliu r.a. i tha: “O njeri! Pa bëj një udhëtim me të, e kryej marrëdhënie ditën!” Pra ashtu ti si do! (Për shkak se në udhëtime të largëta agjërimi në muajin e Ramazanit nuk është obligativ!) E ja, Aliu r.a. e kuroi problemin e tyre, e pengoi divorcin dhe e ruajti lidhjet e tyre me një përgjigje të mençur e të urtë!
Kurse njëherë tjetër dijetarit të madh të shkollës juridike Hanefite, Ebu Hanifes, një njeri ia bëri një pyetje, i tha:
– “O imam! Nëse unë i heq rrobat, dhe pastaj futem në ujë për t’u larë, nga kibleja, ta kthejë fytyrën apo të kthehem mbrapa?!”
– “Më mirë është të kthehesh me fytyrën tënde nga ajo anë që i ke lënë teshat, që mos të t’i vjedhë ndokush ato!” – i tha Imami Ebu Hanife.
E kjo pa dyshim se është përgjigje e mençur, edhe nëse në dukjen e saj, shihet humori.
E ngjarje e ngjarje të shumëta, të cilat kanë ngjarë në historinë tonë të Islamit, si ndaj Aishes r.a. ndaj Halid Ibën Velidit, Amër Ibën As r.a. e të tjerë e të tjerë… nga tërë kjo, e jona është se si t’i rikthejmë në realitetin tonë të sotshëm këto koncepte e kuptime të vlefshme kuranore dhe profetike, e t’i fusim në shtëpitë tona, në familjet tona, e të futen këto mençuri në metodologjitë tona mësimore. Të kujdesemi seriozisht për zhvillimin mendor dhe intelektual të fëmijëve tanë, që nesër ata të kontribuojnë në shërbimin e vatanit, fesë, e të njerëzimit!
Përktheu dhe përshtati nga arabishtja: Agron Islami

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: