Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > O TI NJERI QË MENDON

O TI NJERI QË MENDON

O TI NJERI QË MENDON

Toka nuk i harron ballët e atyre që bien në sexhde.

Nata nuk i harron zërat e adhuruesve.

Faqja e fytyrës nuk i harron lotët e të penduarve.

Allahu e di se ne edhe përskaj gjynaheve, jemi besimtar.

Jeta kalon shumë shpejt.

Mjerë për ty nga shpresat e gjata.

Ruaje gjuhën tënde nga rrëshqitja.

Të gjithë lindin për të vdekur.

Vetëm se Allahu është i Gjalli, i cili nuk vdes.

Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: