Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Duaja largon caktimin e keq

Duaja largon caktimin e keq

Pesë largojnë pesë:

1. Të folurit e butë hidhërimin
2. Istiadheja (eudhu bil-lahi mine’sh shejtani’r rraxhim) largon djallin
3. Maturia largon pishmanllëkun (keqardhjen)
4. Përmbajtja nga të folurit largon gabimet
5. Duaja largon caktimin e keq.

Fjalë Të Urta Nga Ibn Kajjim

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: