Sunday, October 25, 2020
Home > Uncategorized > Cilët janë dobitë e bisedës me fëmijën tënd?

Cilët janë dobitë e bisedës me fëmijën tënd?

1) Me anë të bisedës fëmija shpejt e mëson të folurit dhe shqiptimin.
2) Fëmija mëson metodologjinë e mendimit dhe logjikimit, biseda poashtu i ndihmon në rradhitjen e mendimeve dhe në shprehjen e mendimit.
3) Fëmija mëson t’i kuptojë qëllimet e bashkëbiseduesit dhe në këtë mënyrë ushtron në praktikë mënyrën se si bisedohet.
4) Fëmija nëpërmjet bisedës krijon personalitetin e vet dhe bëhet më kreativ.
5) Fëmija pushon psiqikisht gjatë bisedës dhe kjo nevojë për pushim psiqik është ndoshta nga mungesa e mundësisë për të shprehur atë çka e mundon.
6) Me anë të bisedës fëmija e then barierën e frikës dhe përtesës dhe në këtë mënyrë ka mundësi që kë krijon marrdhënie të reja shoqërore.
7) Me anë të bisedës krijohet lidhja mes prindit dhe fëmijës.
8) Me anë të bisedës, fëmija mësohet se si t’i zgjedh problemet e tija.
Autor: Khalid bin Su’ud el Hulejbi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: