Wednesday, November 25, 2020
Home > Uncategorized > A DONË TË FITOSH MIRËSINË E PLOTË!!

A DONË TË FITOSH MIRËSINË E PLOTË!!

E mrekullueshme është t’i ndihmosh të tjerëve pa dobi dhe interes!
Mirëpo, më e mrekullueshme është kur e bën nijetin t’i ndihmosh tjetrit që të fitosh shpërblim nga Allahu.
E mrekullueshme është të buzëqeshësh në fytyrën e vëllait tënd musliman!
Mirëpo, më e mrekullueshme është kur të intereson gjendja e tij, ka mundësi të jetë ngushtë dhe të ketë nevojë për ndihmë.
E mrekullueshme është përkujdesja për nevojat e të tjerëve dhe largimi nga të menduarit keq për mëkatet e tij.
Mirëpo, më e mrekullueshme është kur tua falsh, dhe mos ti përcjellsh të metat e tyre dhe ta kthesh të keqen me të mirë!
Atëherë e merr të gjithë mirësinë!!
Nga arabishtja: Irfan JAHIU

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: