Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > 7 këshilla të përgjithshme në dobi të njerëzve

7 këshilla të përgjithshme në dobi të njerëzve

7 këshilla të përgjithshme në dobi të njerëzve
1. Mbjelle një lis.
2. Buzëqesh me njerëzit.
3. Ledhatoje kokën e një jetimi.
4. Një shkrim që të pëlqen mundësoja edhe të tjerëve që të lexojnë.
5. Formo një grup për të lexuar libra.
6. Çdo ditë mëso përmendsh një hadith.
7. Dërgo libra në viset ku mungojnë ato.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: