Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > SHKAKU MË I RËNDËSISHËM I PREHJES DHE QETËSISË SHPIRTËRORE

SHKAKU MË I RËNDËSISHËM I PREHJES DHE QETËSISË SHPIRTËRORE

SHKAKU MË I RËNDËSISHËM I PREHJES DHE
QETËSISË SHPIRTËRORE

Përmendja e Allahut (dhikri) është një ndër shkaqet
kryesore që zemrës i sjell kënaqësi dhe e bën të
lumtur. Shpeshtimi i dhikrit ka ndikim të
jashtëzakonshëm në qetësinë dhe në prehjen
shpirtërore, në njërën anë, dhe në largimin e
brengave dhe pikëllimit, në anën tjetër. Allahu i
Lartësuar ka thënë:

“Vërtet, zemrat qetësohen me përmendjen e
Allahut!” (Er Rrad, 28)
Përmendja e Allahut ka ndikim të pamohueshëm në
jetësimin e qetësisë shpirtërore për shkak të
mirësisë dhe shpërblimit të cilin robi synon të arrijë
duke e praktikuar atë.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: