Tuesday, October 27, 2020
Home > Uncategorized > Lajm i mirë për atë i cili dëshiron të jep sadaka, mirëpo nuk ka mundësi

Lajm i mirë për atë i cili dëshiron të jep sadaka, mirëpo nuk ka mundësi

Lajm i mirë për atë i cili dëshiron të jep sadaka, mirëpo nuk ka mundësi

Thënia SUBHANALLAH është sadaka
Thënia ELHAMDULILAH është sadaka
Thënia LA ILAHE ILALLAH është sadaka
Thënia ALLAHU EKBER është sadaka
Thënia BISMILAH është sadaka
FJALA E MIRË është sadaka
LARGIMI I PENGESAVE është sadaka

Shpërndarja e këtij LAJMI TË MIRË është sadaka.

Hoxhë Sinan Rushiti

/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: