Saturday, October 31, 2020
Home > Uncategorized > Koha dhe shëndeti

Koha dhe shëndeti

Koha dhe shëndeti

Muhamedi, sal-Allahu alejhi ve selem, ka thënë: “Në dy begati janë të mashtruara shumica e njerëzve, e ato janë: shëndeti dhe koha e lirë.” Transmeton Buhariu

Koha dhe shëndeti nuk zgjasin çdo herë, andaj shfrytëzoj.

Shejh Abdulkerim Hudajr
Allahu e ruajt
/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: