Friday, March 5, 2021
Home > Uncategorized > Ja cila ishte duaja në momentet kritike për Muhamedin alejhi selam

Ja cila ishte duaja në momentet kritike për Muhamedin alejhi selam

Ja cila ishte duaja në momentet kritike për Muhamedin alejhi selam

Duaja e të Dërguarit صلى الله عليه و سلم në momentet kritike ishte:
Ja Hajju ja Kajjumu bi rahmetike estegithu…(O i Gjallë përgjithmonë, O Mbikëqyrës i çdo gjëje, me mëshirën Tënde kërkoj ndihmë

Thuaje edhe ti

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: