Friday, October 30, 2020
Home > Uncategorized > Ilaç natyral për shërimin e sëmundjeve të syrit

Ilaç natyral për shërimin e sëmundjeve të syrit

Për shërimin e sëmundjeve të syrit:

Lyhet pjesa rreth syrit me vaj të kokrrës së zezë para se të flejë.
Disa pika të këtij vaji pihen me çfarë do pije të nxehtë apo me lëng të thjeshtë të karotës [shargarepit].

Profeti Muhamed (a.s.) gjithmonë i ka këshilluar muslimanët të kujdesen për shëndetin e tyre dhe, si një doktor i vërtetë i ka dhënë zgjidhje sëmundjeve të ndryshme. Në një hadith Profeti (a.s.) ka thënë: “Në këtë farën e zezë gjendet shërimi i çdo shqetësimi, përveç vdekjes”

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: