Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Nuk është gjithmonë zgjidhje e vetme e problemit tënd ajo që ti ke në mendje

Nuk është gjithmonë zgjidhje e vetme e problemit tënd ajo që ti ke në mendje

Nuk është gjithmonë zgjidhje e vetme e problemit tënd ajo që ti ke në mendje,

si rrugë të vetme, e që, në realitet është vështirë për t’u realizuar.

Zgjidhje janë edhe alternativat e tjera të cilat ti ndoshta fare nuk i ke menduar!

Kujtoje një gjë, se ka më shumë sesa një mënyrë për t’i zgjedhur problemet.

Disa mënyra mund të jenë më të dashura, disa më të lehta e disa më të hidhura e disa edhe më të vshtira!

Por që të gjitha të çojnë drejt qëllimit tënd. Ajo çfarë të mbetet ty, është t’i pranosh sfidat e këtij rrugëtimi.

Yll Avdijaj

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: