Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Njerëzit e devotshëm kanë shenja

Njerëzit e devotshëm kanë shenja

Hasan El-Besriu -Allahu e mëshiroftë- ka thënë:

“Vërtetë njerëzit e devotshëm kanë shenja me të cilat njihen nga ato.

🌻 janë të sinqeritë në të folur
🌻 mbajnë besëlidhjen, amanetin
🌻 mbajnë lidhjet farefisnore
🌻 i mëshirojnë të varfërit.
🌻 nuk lavdërohen shumë
🌻 përpiqen për të mirë
🌻 nuk i lënë njerëzit pas dore
🌻 kanë moral të mirë
🌻 i ndihmojnë njerëzit, me qëllim për tu afruar tek Allahu i Lartësuar.”
/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: