Friday, January 15, 2021
Home > Uncategorized > Mësojua njerëzve mirësinë !

Mësojua njerëzve mirësinë !

Bukuria e të folurit është në sinqeritetin !

Mësojua njerëzve mirësinë !

Mësova se fjala e mirë dhe buzëqeshja në fytyrë dhe bujaria janë kapitali i moralit !

Jeta është e stërmbushur me vështirësi dhe lodhje, po ti ballafaqohu me to..

Kur bën gabim, shëroje atë sa më shpejt që mundesh !

Gjëja më e bukur në jetë është t’i nënshtrohesh Zotit tënd, t’i biesh në sexhde dhe t’i përlotësh sytë e tu për të dhe për hir të Tij !

Jeto ashtu si je ti në realitet , mos e ndrysho zërin tënd !

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: