Thursday, January 21, 2021
Home > Uncategorized > Katër gjëra sjellin furnizim (risk prej Zotit)

Katër gjëra sjellin furnizim (risk prej Zotit)

Katër gjëra sjellin furnizim (risk prej Zotit):

– qëndrimi në këmbë duke falur namaz gjatë natës,
– kërkimi i faljes së Allahut shpesh dhe gjatë natës,
– dhënia e sadakasë dhe
– të përmendurit e Allahut (dhikr-i) në mëngjes e në mbrëmje.
/mjeksiaislame

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: