Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Rregulla rreth sendit te marre borxh per perdorim te perkohshem:

Rregulla rreth sendit te marre borxh per perdorim te perkohshem:

Rregulla rreth sendit te marre borxh per perdorim te perkohshem:

Ka thene Ibn El Mundhir: Dijetaret jane te gjithe dakort se i lejohet personit te perdore sendin e marre borxh, nese i eshte dhene leja per kete gje dhe nese perdoruesi e demton ate per faj te tij, atehere ka detyrim riparimin e saj, apo shlyerjen e demtimit.

“ Nese sendi i marre borxh per perdorim te perkohshem demtohet pa u shkaktuar nga perdoruesi i tij, atehere dijetaret kane mendime te ndryshme ne lidhje me kete rast dhe une {Ibn El Mundhir} mendoj se perdoruesi nuk e ka detyrim shlyerjen e demtimit te sendit ne kete rast, sepse nuk di asnje argument per kete gje.”

( El Ikna, 2\406)
/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: