Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > Padurimi në përgjigjen e duas (lutje)

Padurimi në përgjigjen e duas (lutje)

Padurimi në përgjigjen e duas (lutje)

Enesi (radiallahu anhu) transmeton se i Dërguari i Alahut (alejhi selam) ka thënë:
“Robi do të jetë mirë, për aq kohë sa nuk nxitohet.” E pyetën: “Si Të nxitojë, o i Dërguari i Allahut?” Profeti (alejhi selam) iu përgjigj: “Ai nxiton kur thotë: “I bëra dua’ Zotit tim dhe Ai nuk mu përgjigj.”

(Musnedi i Ahmedit, 210, 193)

/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: