Saturday, January 16, 2021
Home > Uncategorized > Janë tri sëmundje që i kanë tri zgjidhje

Janë tri sëmundje që i kanë tri zgjidhje

Sëmundja I: Të sprovuarit me dashuri ndaj epsheve.
Zgjidhja: Kontrolloje gjendjen tënde në namazet e tua.
Argument Fjala e Allahut: “Pas atyre erdhën brezni, që e braktisën faljen e namazit dhe ndoqën epshet e veta.” (Merjem, 59)

Sëmundja II: Ndjenje mjerimi shpirtëror dhe mossukses.
Zgjidhja: Kontrolloje sjelljen tënde me nënën.
Argument Fjala e Allahut duke treguar për Isën (alejhis-selam): “Dhe që të jem i mirë ndaj nënës sime dhe nuk më ka bërë arrogant dhe të mjerë.” (Merjem, 32)

Sëmundja III: Ndjenje depresioni dhe ndrydhje në shpirt.
Zgjidhja: Kontrolloje gjendjen tënde me Kuranin.
Argument Fjala e Allahut: “Kushdo që i kthen shpinën Këshillës Sime (Kuranit), do të ketë jetë të rëndë.” (Ta Ha, 124)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: