Thursday, October 29, 2020
Home > Uncategorized > Cila është krijesa me besimin më të mahnitshëm?

Cila është krijesa me besimin më të mahnitshëm?

Enes bin Malik (Allahu qofte i kenaqur prej tij) percjell se i Derguari i Allahut ka pyetur duke thene:

“Cila eshte krijesa me imanin (besimin) me te mahnitshem?

Ata thane: Engjejt.

Si mund te mos besojne Engjejt, u pergjigj (Profeti)i!

Atehere, Profetet thane ata.

Profeteve u vjen shpallje si mos te besojne, u pergjigj ai!

Thane: Sahabet (shoket dhe shoqeruesit e Profeteve).

Ai tha: Sahabet shoqerohen me Profetet si mos te besojne?

Vini re! Njeriu me iman me te mahnitshem jane ata njerez qe do vijne pas jush, qe do te gjejne nje liber te shpallur, te cilit do e besojne dhe do e ndjekin. Keta jane njerezit me imanin me te mahnitshem.

[Vargu i haditheve te sakta me nr 3215].
/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: