Wednesday, January 20, 2021
Home > Uncategorized > A dëshiron ta dish se cilat janë tre vepra të lehta dhe madhore!?

A dëshiron ta dish se cilat janë tre vepra të lehta dhe madhore!?

A dëshiron ta dish se cilat janë tre vepra të lehta dhe madhore!?

I dërguari i Allahut, salallahu alejhi ue selem, ka thënë :

” Veprat më me vlerë janë;
1. Ta gëzosh muslimanin (ta fusësh gëzimin në zemrën e tij).
2. T’ia largosh borxhin atij(duke ia paguar) dhe
3. Ta ushqesh atë(duke e ftuar në iftar ose duke i blerë ushqim kur ai ka nevoj apo nëse është i varfër.”

(Albani thotë se hadithi është i saktë në librin e tij; Sahih el Xhamiu).
/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: