Saturday, January 23, 2021
Home > Uncategorized > 5 fjalë që duhet të punosh me to

5 fjalë që duhet të punosh me to

Ebu Hurejra, radijAllahu ‘anhu, thotë:I Dërguari i Allahut alejhi selam tha:

“Kush i merr nga unë këto pesë fjalë që të punojë me to, ose t’ia mësojë dikujt që do të punojë me to?”

Thashë: “Unë, o i Dërguar i Allahut!”
Atëherë, më mori për dore dhe numëroi pesë duke thënë:

“Ruhu prej harameve, do të jesh njeriu më i devotshëm.
Kënaqu me atë që ta ka dhënë Allahu, do të jesh njeriu më i pasur.
Bëji mirë fqinjit, do të jesh besimtar.

Doje për njerëzit atë që e do për vete, do të jesh musliman.
Dhe mos qesh shumë, se qeshja e shumtë ta vdes zemrën.”

esSilsiletu esSahiha, 930.
/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: