Monday, January 25, 2021
Home > Uncategorized > Si lutet një engjëll për ty?

Si lutet një engjëll për ty?

Përcillet nga Ebi Derda se Profeti alejhi selam ka thënë:

“ Ai i cili lutet për vëllain e tij, jo në prezencën e këtij të fundit, një engjëll lutet për të duke thënë: ‘Edhe për ty!”

Muslimi

Ky hadith tregon për vlerën dhe shpërblimin që ka lutja që bëjnë besimtarët për njëri-tjetrin dhe njëkohësisht nxit për dashuri dhe harmoni midis tyre.
/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: