Tuesday, January 19, 2021
Home > Uncategorized > Dy fjalë të lehta për gjuhën, të renda në Peshoren e veprave të mira

Dy fjalë të lehta për gjuhën, të renda në Peshoren e veprave të mira

Percillet nga Ebu Hurejra se Profeti alejhi selam ka thene:
” Dy fjale te lehta per gjuhen, te renda ne Peshore dhe te dashura tek Rrahmani, jane; subhanallahi ue bihamdihi(i paster nga cdo e mete eshte Allahu) dhe subhanallahil adhim(i lartesuar eshte Madheshtori).”

Buhariu dhe Muslimi
/xhamiambret

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: