Wednesday, January 20, 2021
Home > Uncategorized > SHËRIMI I NERVOZIZMIT DHE MËNYRAT

SHËRIMI I NERVOZIZMIT DHE MËNYRAT

1) Heshtja.Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Kur nervozohet ndonjëri prej jush le të hesht ”.

2) Ulja në tokë.

Muhamedi alejhi selam ka thënë: “…Kush e ndien se po hidhërohet le të ulet përtokë”.

3) Ndryshimi i gjendjes në të cilën ndodhet njeriu.

Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Nëse ndokush prej jush hidhërohet dhe është në këmbë le të ulet, nëse i largohet hidhërimi mirë, në të kundërtën le të shtrihet”.

4) Marrja e abdesit.

Muhamedi alejhi selam ka thënë: “Hidhërimi vjen nga shejtani, dhe shejtani është i krijuar nga zjarri, dhe zjarri shuhet me ujë, e nëse hidhërohet ndonjëri prej jush lë të marrë abdes”.

5) Të përkujtoj se njeriu që fal ka shpërblim tek Allahu.

Dhe Allahu i Madhëruar ka thënë: “…dhe kur i hidhëron dikush, falin”. (Shura: 37).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: